Geçmişten günümüze
logo

Tarihçe

Dipol'un kurucu ortakları, 2010 yılında inşaat sektöründeki tek bir şirketle attıkları ilk adımla başladıkları ticari yolculuklarını, stratejik planlama ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde genişleterek günümüze kadar dört ana sektörde lider konumda bulunan bir yatırım-iştirak-iş ortaklığı ve beş şirketi kapsayan bir kurumsal yapıya ulaştırmışlardır.

2016 yılı itibarıyla, Dipol Group çatısı altında birleşen şirketler, sinerji ve birlikte çalışma kültürünü ön planda tutarak, sektörel deneyimlerini birleştirip güçlerini artırmış ve bu sayede enerji odaklı ve yenilikçi projelere imza atmıştır. 2018 yılında eğitim alanında kurulan iştiraki ile kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Dipol, 2019 yılında uluslararası ticaret alanında attığı adımlarla da global pazarda Türkiye’nin itibarını ve ekonomisine katkısını artırmayı hedeflemiştir.

Sürekli gelişim ilkesini benimseyen ve her geçen gün büyüyen yapısıyla sektördeki liderliğini pekiştiren Dipol, artan potansiyeli ve yenilikçi yaklaşımları ile hizmetlerine devam etmektedir. Kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden şirket, topluma ve çevreye değer katma misyonunu ön planda tutmaktadır.

Hakkımızda
team-member

Deneyim ve tecrübesiyle öne çıkan Dipol Group, enerjisini ve kazancını farklı sektörlerdeki yatırımcılara aktararak, geniş bir yelpazede değer yaratmıştır. Bu başarıyı, ortak girişimlerde bulunarak ve bünyesindeki şirketlerle birlikte girişimcilik iş yapısını benimseyen bir şirketler topluluğu olarak sağlamıştır.

Dipol Group, sektörler arası sinerji yaratma ve yenilikçi iş modelleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış, bu sayede hem içerisinde bulunduğu ekosisteme katkıda bulunmuş hem de yatırımcılarına sürekli olarak artan bir değer sunmuştur. Grup, ortak girişimler ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla, pazardaki fırsatları değerlendirme ve yeni iş alanları yaratma konusunda proaktif bir yaklaşım sergilemiştir.

Dipol Group, bu stratejik ve yenilikçi yaklaşımları sayesinde, girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı hedefleyen bir kurumsal yapı olarak öne çıkmaktadır.

Bu birlik ve enerji odağı, 2018 yılı itibariyle eğitim alanındaki iştiraki ve 2019 yılında uluslararası ticaret faaliyetleriyle, bünyesine ve ülkesine hem içeriden hem de dışarıdan katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Dipol Group, başlangıçta tek bir şirketle atılan bu adım, günümüzde dört farklı sektörde, bir yatırım-iş ortaklığı ve beş şirkete ulaşarak büyümesini ve potansiyelini sürekli olarak artırmıştır.

Kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında, Dipol Group, sadece büyüklük olarak değil, aynı zamanda etki ve katkı açısından da önemli bir gelişim göstermiştir. Eğitim ve uluslararası ticaret gibi alanlarda gerçekleştirilen stratejik hamleler, grubun sadece ticari başarısını değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de pekiştirmiştir.

Bu stratejik genişleme ve çeşitlendirme, Dipol Group'un hem yerel hem de global ölçekte rekabet edebilirliğini artırmış, aynı zamanda çeşitli sektörlerdeki yatırımcılara ve iş ortaklarına değer katma kapasitesini genişletmiştir.

Dipol Group, 2009'dan bu yana edindiği bilgi ve tecrübeyi, uzman kadrosu, tüm şirketleri ve mağazaları aracılığıyla sizlerle paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu duyuyor. Kaliteye önem vererek ve azimle zorlukların üstesinden gelerek kısa sürede sektöründe uzmanlaşmış ve piyasada önemli bir konuma ulaşmıştır.

Firmamızın değişmez ilkeleri, her zaman kalite ve iş ortaklarımızın memnuniyetidir. Başarıda sürekliliğin garantisini, hizmetteki kalite ve dürüstlük oluşturur. Bu prensiple hareket eden Dipol Group, bugün olduğu gibi yarın da ve daima siz değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam edecektir.

Politikalarımız
Kalite Politikamız
İnsana ve ahlaki değerlere saygılı, müşteri beklentilerine çözüm odaklı, inşaat ve gıda sektörlerinde teknolojik yeniliklere hızlı uyum sağlayan, uzun süreli işbirlikleri ve çevre duyarlılığı hedefleyen, yasalara uygun, sektörün öncü ve güvenilir markası olmak.
Hizmet Politikamız
İnşaat sektöründe çözüm üreticisi olarak kendini konumlandırmaktadır. Burada esas olan, müşteri taleplerine uygun, verimli mühendislik çözümleri geliştirilmesi ve sunulan hizmetlerle müşteri beklentilerini aşmaktır. Çevreye duyarlı bir yaklaşım ve Avrupa normlarına uygun standartlarla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çalışan Politikamız
Dipol Group, çalışan kalitesi ve memnuniyetini sürekli artırmanın esas olduğuna inanmaktadır. Başarısını çalışanlarıyla paylaşan ve insan odaklı bir yaklaşımla, onların kişisel ve mesleki gelişimini hedefleyen bir politika izlemektedir.
Müşteri Politikamız
Dipol Group için 'Kazan-Kazan' ilkesi esastır; karşılıklı memnuniyet sağlayan alışverişler en değerlidir. Müşteri güveni her türlü kazançtan önceliklidir. Bilgi ve tecrübeyi sürekli geliştirip paylaşarak, dürüstlük ve güvene dayalı ilişkileri özenle yönetir. Temel politikası, müşterilerin memnuniyetini ve gülümsemesini sağlamaktır.